Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Thiết lập đa ngôn ngữ khi sử dụng tawk.to cho WordPress

Bạn đang sử dụng WordPress kết hợp WPML và muốn thiết lập cho tawk.to hiển thị sang ngôn ngữ tương ứng? Bắt đầu nào, hãy nhớ không sử dụng plugin Tawk WordPress. Thay vào đó, hãy sử dụng mã nhúng của Tawk chèn bằng đoạn mã sau trong file footer.php của của bạn:

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô… Continue reading

Chuyển dữ liệu Apple Notes qua Evernote

Mình sử dụng Evernote từ 2012 nên lưu thông tin cũng như khá nhiều bài viết theo thoi quen, 2015 bắt đầu sử dụng Macbook và sử dụng thêm cả Apple Notes cho tiện nhất là từ khi ra iOS 11 có thể copy qua lại giữa iPhone và Macbook nên cũng có khoảng hơn… Continue reading

Tổng quan về thanh toán điện tử

1. Một số thuật ngữ Thuật ngữ/Từ viêt tắt Ý nghĩa Merchant Là các đơn vị, tổ chức cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người dùng Đại lý (Agent) Là đơn vị ký hợp đồng với các merchant để đại diện cho merchant cung cấp dịch vụ cho người dùng. Đại lý hưởng hoa… Continue reading

Branding và Marketing

1. Phạm vi của từ brand: – Có Corporate brand (gồm brand tập đoàn, brand công ty, con cháu chắt…)– Có Product brand (FMCG thì là tên các nhãn hiệu sản phẩm, với BĐS là tên các dự án, có thể coi bao gồm tên toàn dự án, tên từng dòng sản phẩm, tên từng… Continue reading