Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Chuyển dữ liệu Apple Notes qua Evernote

Mình sử dụng Evernote từ 2012 nên lưu thông tin cũng như khá nhiều bài viết theo thoi quen, 2015 bắt đầu sử dụng Macbook và sử dụng thêm cả Apple Notes cho tiện nhất là từ khi ra iOS 11 có thể copy qua lại giữa iPhone và Macbook nên cũng có khoảng hơn… Continue reading

Tổng quan về thanh toán điện tử

1. Một số thuật ngữ Thuật ngữ/Từ viêt tắt Ý nghĩa Merchant Là các đơn vị, tổ chức cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người dùng Đại lý (Agent) Là đơn vị ký hợp đồng với các merchant để đại diện cho merchant cung cấp dịch vụ cho người dùng. Đại lý hưởng hoa… Continue reading

Branding và Marketing

1. Phạm vi của từ brand: – Có Corporate brand (gồm brand tập đoàn, brand công ty, con cháu chắt…)– Có Product brand (FMCG thì là tên các nhãn hiệu sản phẩm, với BĐS là tên các dự án, có thể coi bao gồm tên toàn dự án, tên từng dòng sản phẩm, tên từng… Continue reading

13 đồng sáng lập FPT – ngày ấy bây giờ

KÌ 1: 13 ĐỒNG SÁNG LẬP FPT – NGÀY ẤY BÂY GIỜ Thành viên sáng lập FPT, thuở thành lập FPT cách đây 30 năm và hiện tại họ là ai, họ làm gì? 1. TRƯƠNG GIA BÌNH: Là linh hồn của FPT suốt 30 năm qua cũng như trong nhiều năm tới, nên tôi… Continue reading

Liên kết hỗ trợ từ Facebook

Các liên kết hỗ trợ từ Facebook, để tìm nhanh nhất các bạn sử dụng tìm kiếm trên trình duyệt và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì danh sách dài nhé. – Chat với suport : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho Facebook www.facebook.com/help/127103474099499 – Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 –… Continue reading