Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Tải về Mario Teaches Typing

Nền tảng có sẵn: DOS Năm 1992 Thể loại phiêu lưu Nhà xuất bản Nintendo Nhà phát triển Interplay Hệ điều hành hỗ trợ Win7 64 bit, Win8 64bit, Windows 10, MacOS 10.6+ Cập nhật ngày 2 tháng 12 năm 2020 Mario Teaches Typing là một trò chơi video giáo dục được phát triển và… Continue reading

Thiết lập đa ngôn ngữ khi sử dụng tawk.to cho WordPress

Bạn đang sử dụng WordPress kết hợp WPML và muốn thiết lập cho tawk.to hiển thị sang ngôn ngữ tương ứng? Bắt đầu nào, hãy nhớ không sử dụng plugin Tawk WordPress. Thay vào đó, hãy sử dụng mã nhúng của Tawk chèn bằng đoạn mã sau trong file footer.php của của bạn:

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô… Continue reading

Chuyển dữ liệu Apple Notes qua Evernote

Mình sử dụng Evernote từ 2012 nên lưu thông tin cũng như khá nhiều bài viết theo thoi quen, 2015 bắt đầu sử dụng Macbook và sử dụng thêm cả Apple Notes cho tiện nhất là từ khi ra iOS 11 có thể copy qua lại giữa iPhone và Macbook nên cũng có khoảng hơn… Continue reading