Cách tạo mã QR cho bất kỳ liên kết nào trong Google Sheets (Google Trang Tính)

Nếu muốn tạo mã QR cho bất kỳ liên kết web nào, bạn có thể thực hiện trong Google Trang tính. Điều này là nhờ API Google Charts, bao gồm các tính năng tạo mã QR.

Bạn có thể gọi API này trực tiếp từ trong công thức Google Trang tính và sử dụng nó để tạo mã QR cho bất kỳ liên kết nào bạn muốn.

Để tạo mã QR trong Google Trang tính:

  • Mở tài liệu Google Trang tính.
  • Chọn một ô và nhập URL mà bạn muốn mã QR của mình liên kết tới
  • Chọn một ô khác và nhập thông tin sau:
=IMAGE("https://chart.googleapis.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chl="&ENCODEURL(A2))

  • Bạn có thể cần phải chỉnh sửa điều này để đáp ứng nhu cầu của bạn. 200×200 là kích thước hình ảnh QR của bạn và bạn nên thay đổi ‘A2’ thành vị trí của ô chứa URL của bạn.
  • Nhấn Enter và mã QR của bạn sẽ tạo ra.

Related posts

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x