Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Branding và Marketing

1. Phạm vi của từ brand: – Có Corporate brand (gồm brand tập đoàn, brand công ty, con cháu chắt…)– Có Product brand (FMCG thì là tên các nhãn hiệu sản phẩm, với BĐS là tên các dự án, có thể coi bao gồm tên toàn dự án, tên từng dòng sản phẩm, tên từng… Continue reading

Liên kết hỗ trợ từ Facebook

Các liên kết hỗ trợ từ Facebook, để tìm nhanh nhất các bạn sử dụng tìm kiếm trên trình duyệt và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì danh sách dài nhé. – Chat với suport : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho Facebook www.facebook.com/help/127103474099499 – Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 –… Continue reading

Đi field không fail

Đi field không fail Làm FMCG đi field ( hay còn gọi là đi thị trường) là 1 công việc quen thuộc, không chỉ trade mà brand cũng phải đi để nắm “thời cuộc”, hiểu mình hiểu người ta hơn và có thêm “ti tí” ý tưởng để mà giải quyết các sự việc, có… Continue reading

Mô hình 4 M’s trong Marketing

Mô hình 4 M’s trong Marketing 56 năm trước, E. Jerome McCarthy đã giới thiệu mô hình 4P’s trong Marketing: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Hệ thống phân phối (Place) và Truyền thông (Promotion). Ngày nay, Sản phẩm (Product) vẫn đang là xuất phát điểm của hầu hết các chương trình marketing, nhưng 3… Continue reading

Cảm xúc trong quảng cáo

Quảng cáo ngày càng phát triển, phát triển đến mức đôi khi mang lại sự khó chịu cho người xem nó vì tỉ lệ, vì tần suất thường xuyên và lặp lại, trong thời gian ngắn hay thời gian dài thì ít nhiều cũng sẽ mang lại một hiệu quả nhất định, bạn có thể… Continue reading