Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Kiên nhẫn là gì và làm sao để có kiên nhẫn

Có lẽ đức tính được người đời ca tụng nhiều nhất là tính kiên nhẫn. Cato the Elder nói: “kiên nhẫn là đức tính lớn nhất trong mọi đức tính”. Issac Newton nói: “nếu tôi có được khám phá giá trị nào, đó là nhờ chú ý kiên nhẫn hơn là bất kỳ tài năng… Continue reading

Tư duy tích cực là gì?

“Tư duy” thường có nghĩa là suy nghĩ, và nói đến suy nghĩ là ta thường có ấn tượng rằng đó là một hoạt động của não bộ một lúc nào đó. Thực ra, từ “tư duy” ở đây rộng rãi hơn, và có nghĩa là một thái độ sống, một cái nhìn về cuộc… Continue reading