Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Xóa và thay đổi kích thước hình ảnh WordPress

Khi tôi thay đổi các theme WordPress của mình thì các kích thước hình ảnh mặc định cũng đã thay đổi. Và hầu hết các plugin thay đổi kích thước hình ảnh WordPress không xóa các hình ảnh đã thay đổi kích thước hiện tại, nên các thư mục wp-content/upload sẽ chứa đầy các hình… Continue reading

Thiết lập đa ngôn ngữ khi sử dụng tawk.to cho WordPress

Bạn đang sử dụng WordPress kết hợp WPML và muốn thiết lập cho tawk.to hiển thị sang ngôn ngữ tương ứng? Bắt đầu nào, hãy nhớ không sử dụng plugin Tawk WordPress. Thay vào đó, hãy sử dụng mã nhúng của Tawk chèn bằng đoạn mã sau trong file footer.php của của bạn:

Tăng tốc WordPress và tối ưu

Page Caching Plugins WP Fastest Cache – This plugin creates static html files from your dynamic WordPress blog. WP Super Cache – This plugin generates static html files from your dynamic WordPress blog. After a html file is generated your webserver will serve that file instead of processing the comparatively heavier and more expensive WordPress… Continue reading