Font chữ Việt sử dụng trên Canva

Canva được sử dụng rất nhiều, nhưng mỗi lần tìm Font là một lần nhức nhối 😀 giờ thì đỡ hơn vì đây là danh sách các Font chữ trên Canva hiển thị tốt với tiếng Việt

 • Anton
 • Arial
 • Arimo
 • Cado
 • Helvetical World
 • Nunito
 • Noto
 • Montserrat
 • Quicksand
 • Roboto
 • Lato
 • Lora
 • Cabin Regular
 • Alfa Slab One
 • Oswald (Bold)
 • Poppins
 • Bungee
 • Pacifico
 • Dancing Script
 • Amatic SC
 • Yeseva One
 • Comfortaa (Bold)
 • Ubuntu
 • Source Sans Pro

Hình ảnh mô tả một số font mình có sử dụng

Font Chu Viet Su Dung Tren Canva

Related posts

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x