Hẹn Đồng

Không sử dụng được phân trang Post Widget của Elementor Builder

Có ai từng gặp phải sự cố với Post Widget khiến bạn không thể di chuyển trang chưa? Bạn đã bật tính năng phân trang nhưng nút tiếp theo cũng như cách nhấp vào số trang đều không hoạt động và widget cứ tải lại trang đầu tiên dù bạn có làm gì đi chăng nữa. Trong thời gian chờ Elementor cập nhật và sửa lỗi, bạn có thể thêm đoạn Script này vào các trang có sử dụng Pagination (phân trang) nhé.

[php]<script>

jQuery(document).ready(function(){

jQuery(‘a.page-numbers').each(function(index) {

var oldUrl = jQuery(this).attr(‘href');
// alert("test: "+oldUrl);
var patt = /\/[0-9]\//;
var result = oldUrl.match(patt);
var result2 = ‘/page' +result;

url = oldUrl.replace(result, result2);

jQuery(this).attr(‘href', url); });

});

</script>
[/php]

Related posts

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x