Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Alphanam Group

Trải qua hơn ¼ thế kỷ hình thành và phát triển, Alphanam ngày một lớn mạnh, trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, với các lĩnh vực hoạt động.