Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Công ty TNHH Khang Việt Hải

Chuyên cung cấp vật liệu Bảo Ôn, Cách Nhiệt, Cách Điện, Cách âm, Chống Cháy, Plastic