Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Gốm Xanh

Xưởng sản xuất Gốm lâu đời tại Bát Tràng