Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Hà Nội FPT

Lắp đặt cáp quang FPT, truyền hình FPT