Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

SOHO Garden & Restaurant

Nhà hàng mô hình vườn trong quán độc đáo nhất Hà Nội.