Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Cảm xúc trong quảng cáo

Quảng cáo ngày càng phát triển, phát triển đến mức đôi khi mang lại sự khó chịu cho người xem nó vì tỉ lệ, vì tần suất thường xuyên và lặp lại, trong thời gian ngắn hay thời gian dài thì ít nhiều cũng sẽ mang lại một hiệu quả nhất định, bạn có thể… Continue reading