Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Thẻ ghi nợ là gì?

Thẻ ghi nợ (tiếng Anh: debit card, còn gọi là bank card hoặc check card) là loại thẻ thanh toán bằng nhựa cung cấp cho chủ thẻ khả năng truy nhập điện tử vào tài khoản mở tại định chế tài chính. Việc thanh toán liên quan đến thẻ ghi nợ được kết nối với… Continue reading