Xoá bỏ thẻ P từ văn bản mô tả ngắn, nội dung, danh mục của WordPress

Truy cập functions.php (Appearance > Editor > functions.php) và thêm vài cuối tập tin đó nội dung:

Trường excerpt

remove_filter (‘the_excerpt', ‘wpautop');

Nội dung

remove_filter (‘the_content', ‘wpautop');

Mô tả danh mục

remove_filter(‘term_description','wpautop');

Related posts

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x