Xóa và thay đổi kích thước hình ảnh WordPress

Khi tôi thay đổi các theme WordPress của mình thì các kích thước hình ảnh mặc định cũng đã thay đổi. Và hầu hết các plugin thay đổi kích thước hình ảnh WordPress không xóa các hình ảnh đã thay đổi kích thước hiện tại, nên các thư mục wp-content/upload sẽ chứa đầy các hình ảnh không sử dụng, dẫn đến lãng phí dung lượng ổ đĩa.

Các dòng lệnh bên dưới sẽ xóa các hình ảnh đã thay đổi kích thước hiện tại (cũ):

Hiển thị các ảnh đã thay đổi kích thước

cd /home/example/public_html/wp-content/uploads
find . -regextype posix-extended -regex ".*-[[:digit:]]{2,4}x[[:digit:]]{2,4}(@2x)?.(jpg|jpeg|png|eps|gif)" -type f

Xóa các ảnh đã thay đổi kích thước

cd /home/example/public_html/wp-content/uploads
find . -regextype posix-extended -regex ".*-[[:digit:]]{2,4}x[[:digit:]]{2,4}(@2x)?.(jpg|jpeg|png|eps|gif)" -type f -exec rm {} \;

Tạo lại các kích thước ảnh cần thay đổi

Sau khi xóa các hình ảnh đã thay đổi kích thước cũ, tôi có thể tạo lại các kích thước cần thiết bằng cách sử dụng plugin AJAX Thumbnail Rebuild WordPress.

Tip: Bạn có thể sử dụng Stop Generating Unnecessary Thumbnails để kiểm soát các kích thước ảnh cần hay không cũng như tạo lại các kích thước ảnh phù hợp.

Related posts

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x