Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Tại sao đọc sách

Cảm ơn Gà Thiến đã biên 1800 từ dành cho anh với bài viết Tại sao đọc sách, xin phép sao chép về blog của anh để đọc được dễ hơn vì WordPress bị chặn khá nhiều. Không dành cho các đối tượng đọc 500 cuốn sách, sở hữu 1000 cuốn sách trở lên và… Continue reading