Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Đi field không fail

Đi field không fail Làm FMCG đi field ( hay còn gọi là đi thị trường) là 1 công việc quen thuộc, không chỉ trade mà brand cũng phải đi để nắm “thời cuộc”, hiểu mình hiểu người ta hơn và có thêm “ti tí” ý tưởng để mà giải quyết các sự việc, có… Continue reading