Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Tải về Mario Teaches Typing

Nền tảng có sẵn: DOS Năm 1992 Thể loại phiêu lưu Nhà xuất bản Nintendo Nhà phát triển Interplay Hệ điều hành hỗ trợ Win7 64 bit, Win8 64bit, Windows 10, MacOS 10.6+ Cập nhật ngày 2 tháng 12 năm 2020 Mario Teaches Typing là một trò chơi video giáo dục được phát triển và… Continue reading

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô… Continue reading

Tổng quan về thanh toán điện tử

1. Một số thuật ngữ Thuật ngữ/Từ viêt tắt Ý nghĩa Merchant Là các đơn vị, tổ chức cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người dùng Đại lý (Agent) Là đơn vị ký hợp đồng với các merchant để đại diện cho merchant cung cấp dịch vụ cho người dùng. Đại lý hưởng hoa… Continue reading

Đường danh, đường lợi và đường đời.

Hồi nhỏ xem phim kiếm hiệp Hồng Kông, thấy các trang hiệp sĩ dù là kẻ thù hay bằng hữu khi chia tay nhau đều nói câu “Tái kiến”. Mình mang câu đó đi hỏi ông già thì ổng bảo là đa phần khi người ta nói tái kiến là mong muốn không bao giờ… Continue reading

Hãy Để Những Người Bạn Siêu Mẫu Ở Nhà

Hãy để những người bạn siêu mẫu ở nhà – Hiệu ứng Tương phản Trong quyển “Influence” (Tạm dịch: Sức ảnh hưởng) của mình, Robert Cialdini kể một câu chuyện về 2 người anh em tên là Sid và Harry, 2 người này mở một hiệu bán quần áo vào thập niên 1930 ở Mỹ. Sid có… Continue reading