Bùi Thúc Đồng

Bùi Thúc Đồng

0972270066 | [email protected]

Chuyển dữ liệu Apple Notes qua Evernote

Mình sử dụng Evernote từ 2012 nên lưu thông tin cũng như khá nhiều bài viết theo thoi quen, 2015 bắt đầu sử dụng Macbook và sử dụng thêm cả Apple Notes cho tiện nhất là từ khi ra iOS 11 có thể copy qua lại giữa iPhone và Macbook nên cũng có khoảng hơn 100 notes. Đây là cách nhanh nhất có thể để bạn chuyển hết dữ liệu từ Apple Notes qua Evernote mà mình đã tìm hiểu và làm thành công. (lúc chạy đang dùng macOS Mojave)

1, Mở ứng dụng Script Editor như hình dưới.

Applenotes To Evernote

2, Paste đoạn code sau vào như hình trên và bấm Play. Mình có 133notes thì chuyển hết khoảng 1′.

tell application "Notes"
	
	set theMessages to every note
	
	repeat with thisMessage in theMessages
		
		set myTitle to the name of thisMessage
		
		set myText to the body of thisMessage
		
		set myCreateDate to the creation date of thisMessage
		
		set myModDate to the modification date of thisMessage
		
		
		tell application "Evernote"
			
			set myNote to create note with text myTitle title myTitle notebook "Apple Notes" tags ["Apple Notes"]
			
			set the HTML content of myNote to myText
			
			set the creation date of myNote to myCreateDate
			
			set the modification date of myNote to myModDate
			
		end tell
		
	end repeat
	
end tell

Vậy là xong, những notes nào được chuyển từ Apple Notes sẽ có vào Folder Apple Notes như hình bên dưới.

Applenotes To Evernote

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x