Bui Thuc Dong

Bui Thuc Dong

I love what I do

Lặp lại nội dung quảng cáo, bao nhiêu lần là đủ?

Chi phí quảng cáo quá cao, hiệu quả đo lường chưa được, vậy hiển thị quảng cáo bao nhiêu lần là đủ để tiết kiệm chi phí? Nghiên cứu đã chứng minh thông tin có hiệu quả hơn khi lặp lại. Tuy nhiên chúng ta đã dừng hay từ bỏ quảng cáo, khẩu hiệu và thương hiệu của mình quá sớm.

Trong quảng cáo, thuật ngữ “tần số hiệu quả” (effective frequency) được sử dụng để mô tả số lần một người tiêu dùng phải được tiếp xúc với một thông điệp quảng cáo trước khi các nhà tiếp thị thấy được phản hồi, cho dù khi mua một sản phẩm, hay một cái gì đó đơn giản như nhớ lại một đoạn thông tin cần truyền tải. Tần số hiệu quả cũng luôn là một ẩn số tranh cãi khi có người nói là 3 lần, có người là 6 lần hay đôi khi là 20 lần lặp lại thông tin để có hiệu quả.

Ten toi la Dong

Trong cuốn sách “Successful Advertising” của Thomas Smith được xuất bản vào năm 1885 đã được chia sẻ như sau:

 1. The 1st time people look at ad, they don’t see it. – Lần đầu tiên một người nhìn vào một quảng cáo, anh ta không nhìn thấy nó.
 2. The 2nd time, they don’t notice it. – Lần thứ 2, anh ta không chú ý tới nó.
 3. The 3rd time, they are aware that it is there. – Lần thứ 3, anh ta ý thức được sự tồn tại của nó.
 4. The 4th time, they have a fleeting sense that they’ve seen it before. – Lần thứ 4, anh ta sẽ có cảm giác đã thấy nó trước đây.
 5. The 5th time, they actually read the ad. – Lần thứ 5, anh ta đọc nó.
 6. The 6th time, they thumb their nose at it. – Lần thứ 6, anh ta sẽ đưa tay sờ mũi mình khi nhìn nó.
 7. The 7th time, they get a little irritated with it. – Lần thứ 7, anh ta sẽ có một chút kích thích với nó.
 8. The 8th time, they think, “Here’s that confounded ad again.” – Lần thứ 8, anh ta nghĩ: “Lại là cái quảng cáo này sao?”
 9. The 9th time, they wonder if they’re missing out on something. – Lần thứ 9, anh ta sẽ tự hỏi: “Liệu mình đã bỏ lỡ điều gì?”
 10. The 10th time, they ask their friends or neighbors if they’ve tried it. – Lần thứ 10, anh ta hỏi bạn  bè hay hàng xóm đã thử cái này chưa.
 11. The 11th time, they wonder how the company is paying for all these ads. – Lần thứ 11, anh ta tự hỏi: “Công ty này liệu sẽ phải trả bao nhiêu tiền quảng cáo?”
 12. The 12th time, they start to think that it must be a good product. – Lần thứ 12, anh ta bắt đầu nghĩ đó phải là một sản phẩm tốt.
 13. The 13th time, they start to feel the product has value. – Lần thứ 13, anh ta sẽ cảm thấy sản phẩm đó có giá trị.
 14. The 14th time, they start to feel like they’ve wanted a product like this for a long time. – Lần thứ 14, anh ta cảm thấy mình cũng muốn một thứ như vậy lâu rồi.
 15. The 15th time, they start to yearn for it because they can’t afford to buy it. – Lần thứ 15, anh ta khao khát vì không đủ khả năng mua nó.
 16. The 16th time, they accept the fact that they will buy it sometime in the future. – Lần thứ 16, anh ta nghĩ anh ta sẽ mua nó một ngày nào đó.
 17. The 17th time, they make a commitment to buy the product. – Lần thứ 17, anh ta  tự nhủ với mình sẽ phải mua nó.
 18. The 18th time, they curse their poverty because they can’t buy this terrific product. – Lần thứ 18, anh ta tự rủa thầm vì không thể mua sản phẩm tuyệt vời này.
 19. The 19th time, they count their money very carefully. – Lần thứ 19, anh ta kiểm tra lại thật cẩn thận.
 20. The 20th time prospects see the ad, they buy what it is offering. – Lần thứ 20 khi nhìn thấy quảng cáo, anh ta mua những gì quảng cáo.

Ten toi la Dong

Hãy chú ý rằng những điều Thomas Smith chia sẻ trên được viết vào 130 năm trước. Khi quảng cáo là vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước, nhưng các nhà tiếp thị hiểu biết như Smith nhanh chóng tìm ra rằng “tần số hơn = hiệu quả hơn.” (more frequency = more effective)

John Philip Jones  đã từng nói “Effective frequency can mean that a single advertising exposure is able to influence the purchase of a brand. However, as all experienced advertising people know, the phrase was really coined to communicate the idea that there must be enough concentration of media weight to cross a threshold. Repetition was considered necessary, and there had to be enough of it within the period before a consumer buys a product to influence his or her choice of brand.”

Và bạn vẫn muốn tìm một con số cụ thể cho quảng cáo của mình? Câu trả lời sẽ không bao giờ “đúng” 🙂 Hãy làm tìm đúng người sẽ làm quảng cáo cho bạn và đừng dừng lại khi truyền tải thông điệp cho khách hàng biết đến bạn.

Ten toi la Dong

Cảm ơn các bạn đã đọc bài, hy vọng tên tôi đã có một chút dấu ấn trong tâm trí bạn sau 3 lần các bạn nhìn thấy.

Bài sau:

 • Quảng cáo có đáng ghét không? (đang cập nhật)

Leave a Reply

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of